Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy ZPM Kołobrzeg. Sp. z o.o. w Kołobrzegu na dzień 22.10.2015 r, wynosi 30 441 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100  ) i jest podzielony na 30 441 udziałów.

Kapitał zapasowy i rezerwowy spółki na dzień 31. 12. 2015 r. wynosi: 2.559.272,83 zł (słownie: dwa milony pięćset piędziesiąt dziewięć tysiacedwieście siedemdziesiąt dwa złote 02/100 ) 

Majątek Spółki obejmuje:

1. Majątek trwały:
- grunty,
- prawo wieczystego użytkowania,
- budynki i budowle,
- maszyny i urządzenia,
- wartości niematerialne i prawne,
- inwestycje rozpoczęte,
- środki transportu,
- inne środki trwałe

2. Majątek obrotowy, min.:
- należności krótkoterminowe,
- inwestycje krótkoterminowe,- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
 

Wartości brutto  środków trwałych, stan na 31.12.2015 r.:   75.985.078.94 zł

Umorzenie, stan na 31.12.2015 r.:                                                   13.442.795,42 zł       

Wartość netto, stan na 31.12.2015 r.:                                          62.542.288,52  zł

drukuj (Majątek Spółki)

 • autor informacji: Dominika Ostrysz
  data wytworzenia: 08.09.2009
 • opublikował: Artur Lijewski
  data publikacji: 2006-08-11 14:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-10 11:22

Sytuacja ekonomiczno- finansowa Spółki za okres 2004-2015

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-14 08:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-09 10:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6580
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-06-09 11:31

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg

REGON: 331046773
PKD: 6322 A
NIP: 671-16-02-794
KRS: 0000157554
Kapitał zakładowy:  31 688 000,00 PLN

Numery kont bankowych:
49 1090 2659 0000 0001 1341 9556
24 1240 6508 1111 0000 5410 5209

Dane kontaktowe

tel./fax: +48 94 35 167 65

e-mail: zpmkolobrzeg@post.pl
e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

serwis internetowy: www.portkolobrzeg.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 329708
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-08-22 11:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl