Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy ZPM Kołobrzeg. Sp. z o.o. w Kołobrzegu na dzień 31.12.2018 r, wynosi 31 688 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 ) i jest podzielony na 31 688 udziałów.

Majątek Spółki obejmuje:

1. Majątek trwały:
- grunty,
- prawo wieczystego użytkowania,
- budynki i budowle,
- maszyny i urządzenia,
- wartości niematerialne i prawne,
- inwestycje rozpoczęte,
- środki transportu,
- inne środki trwałe

2. Majątek obrotowy, min.:
- należności krótkoterminowe,
- inwestycje krótkoterminowe,- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
 

Wartości brutto  środków trwałych, stan na 31.12.2018 r.:   95.644  466,41 zł

Umorzenie, stan na 31.12.2018 r.:                                               21. 439 938,64  zł       

Wartość netto, stan na 31.12.2018 r.:                                          74.204 527,77  zł

drukuj (Majątek Spółki)

Sytuacja ekonomiczno- finansowa Spółki za okres 2004-2018

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8885
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-18 07:49

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg

REGON: 331046773
PKD: 6322 A
NIP: 671-16-02-794
KRS: 0000157554
Kapitał zakładowy:  31 688 000,00 PLN

Numery kont bankowych:
49 1090 2659 0000 0001 1341 9556
 

Dane kontaktowe

tel./fax: +48 94 35 167 65

e-mail: zpmkolobrzeg@post.pl
e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

serwis internetowy: www.portkolobrzeg.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 440188
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-16 11:47

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl